Ύλη Μαθημάτων

Περιεχόμενο Σπουδών & Βιβλιογραφία

Η γενική διάρθρωση που ακολουθείται σε κάθε διήμερο μάθημα αφορά σε τέσσερις βασικές ενότητες:

 1. Ομοιοπαθητική θεωρία και μεθοδολογία.
 2. Παρουσίαση ομοιοπαθητικών φαρμάκων (=materia medica).
 3. Πρακτική, με παρουσίαση ζωντανών (live cases) και βιντεοσκοπημένων (video cases) περιστατικών, συζήτηση και ανάλυσή τους.
 4. Συνήθη φάρμακα ανά συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις.

Περίπου ανά τρίμηνο, γίνεται μία σύντομη επανάληψη της διδασκαλίας των φαρμάκων που παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά το συγκεκριμένο διάστημα και για λόγους εμπέδωσης της γνώσης, την επανάληψη αυτή ακολουθεί προαιρετικό τεστ.

Κατά τα δύο πρώτα έτη, διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες ενώ τον τρίτο χρόνο γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση σε αυτές, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική ενώ θίγονται και ζητήματα που αφορούν σε προηγμένες τεχνικές που αναλύονται διεξοδικότερα στα μαθήματα των Ομοιοπαθητικών Διαλόγων.

Διδασκόμενες Ενότητες για τα 2 Πρώτα Έτη

Εισαγωγή στην επιστήμη της ζωής και της υγείας των έμβιων οργανισμών

Οι έμβιοι οργανισμοί ως πολύπλοκα ανοιχτά μη γραμμικά συστήματα. Η αρχή της ολιστικότητας. Η έννοια της ζωτικής δύναμης και της ισχύος του οργανισμού. Ο ορισμός του υγιούς ανθρώπου. Ταξινόμηση ασθενειών κατά Χάνεμαν. Δυσίατες και ανίατες ασθένειες. Οι έννοιες της θεραπείας/ίασης, της ανακούφισης και της καταπίεσης των συμπτωμάτων. Η αρχή της εξατομίκευσης. Η αποστολή του ιατρού. Η έννοια της ιδιοσυγκρασίας. Ευπάθεια-συγγένεια σε περιβαλλοντικές ουσίες. Η έννοια της όρμησης. Ψυχοβιολογικά στρες και τραύματα ως εκλυτικά αίτια. To φαινόμενο placebo στα διάφορα είδη θεραπείας.

Ιστορία της Ομοιοπαθητικής

Βασικές αρχές επιστημολογίας και ιστορίας ιατρικής. Η αλλαγή του επιστημονικού μοντέλου (paradigm shift κατά Kuhn) που εξηγεί τα βιολογικά φαινόμενα. Στοιχεία βιταλισμού. Επιστημονικότητα Ομοιοπαθητικής. Πόσο τεκμηριωμένη είναι η ‘evidence based Ιατρική’. Evidence based Oμοιοπαθητική. Η θέση της Ομοιοπαθητικής: απήχηση στην κοινωνία, θεσμοθέτηση στα συστήματα υγείας και διείσδυση στον ακαδημαϊκό χώρο τόσο στα ευρωπαϊκά κράτη όσο και παγκοσμίως.

Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική και στις αρχές της

Κλασσική Ομοιοπαθητική. Βασική θεωρία και ορολογία. 

Ομοιοπαθητική Μεθοδολογία

Λήψη του ιστορικού. Ανάλυση του ιστορικού (case analysis): οι διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Υπογράμμιση συμπτωμάτων με βάση την ένταση, έκταση, συχνότητα, διάρκεια. Η υποκειμενική αίσθηση (sensation) ενός συμπτώματος. Ιεράρχηση και αξιολόγηση συμπτωμάτων. Ευρετήριο συμπτωμάτων (=repertory). Αντιστοίχηση των συμπτωμάτων του ασθενούς σε συμπτώματα όπως αυτά καταγράφονται στο Repertory. Δομή του Repertory, μελέτη του ανά κεφάλαια και μελέτη των πιο σημαντικών και ενδιαφέροντων λημμάτων (=rubrigs) του καθώς και των βασικότερων φαρμάκων που αντιστοιχούν στα συμπτώματα αυτά. Το συνταίριασμα της εικόνας του θεραπευόμενου με το όμοιο προς αυτόν ίαμα. ‘Repertorizing’ και οι διάφορες τεχνικές του.

Δυσκολίες και εμπόδια στην εύρεση του όμοιου φαρμάκου (similmum). Όμοιο και κοντινά στο όμοιο φάρμακα. Οι αρχές της κατεύθυνσης της θεραπείας. Συμπτώματα μετά την χορήγηση του πρώτου ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Όμοια και ανόμοια φαρμακευτική επιδείνωση. Θεραπευτική κρίση. Η δεύτερη συνέντευξη. Η διατήρηση της θεραπευτικής πορείας. Εμπόδια κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας. Αντιδότηση. Η σημασία της διατροφής, του τρόπου/ύφους ζωής και του περιβάλλοντος. Αξιολόγηση της πορείας του ασθενούς μετά τη λήψη της δεύτερης συνέντευξης. Η έννοια της πρόγνωσης στην Ομοιοπαθητική.

Ιδιαίτεροι χειρισμοί: Λήψη ομοιοπαθητικού ιστορικού οξείες καταστάσεις. Λήψη του ιστορικού σε παιδιά, ανοϊκούς ασθενείς, ζώα. Χορήγηση ομοιοπαθητικού φαρμάκου σε οξείες καταστάσεις και σε παροξυσμούς χρόνιων ασθενειών. Συγχορήγηση ομοιοπαθητικού φαρμάκου με συμβατικά φάρμακα, ειδικά σε περιπτώσεις πολυφαρμακίας. Η σχέση θεραπευτή - θεραπευόμενου. Προηγμένες τεχνικές. Συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων τύπων νοσηρών προδιαθέσεων (= μιασμάτων).

Το ομοιοπαθητικό φάρμακο/ίαμα

Η αρχή της ελάχιστης δόσης και η επιλογή της δυναμοποίησης και της συχνότητας επανάληψης της χορήγησης του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Ομοιοπαθητική συνταγογράφηση. Φαρμακοτεχνικές μορφές. Ομοιοπαθητική φαρμακοποιία.

Ανάλυση τουλάχιστον 150 ομοιοπαθητικών φαρμάκων (=Materia medica)

Πολύχρηστα (=συχνά χρησιμοποιούμενα) φάρμακα. Ταξινόμηση φαρμάκων σε προερχόμενα από το ορυκτό, φυτικό και ζωικό βασίλειο. Οικογένειες φαρμάκων. Συμπληρωματικά φάρμακα. Συγκριτική materia medica. Διαφορικές διαγνώσεις πολύχρηστων φαρμάκων. Τρόπος μελέτης των μικρότερων φαρμάκων. Η εικόνα των πολύχρηστων φαρμάκων στα ζώα συντροφιάς.

Συνήθη ομοιοπαθητικά φάρμακα σε βασικές κλινικές ενδείξεις

Συχνά ομοιοπαθητικά φάρμακα στα παιδιά. Χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε βασικά οδοντιατρικά προβλήματα. Ομοιοπαθητικά φάρμακα για α βοήθειες, κρυολογήματα - ωτίτιδες - αμυγδαλίτιδες - βρογχίτιδες - οξείες καταστάσεις, γαστρίτιδες - διάρροιες - γαστρεντερίτιδες - κολίτιδες, ουρολοιμώξεις, επώδυνα σύνδρομα κ.ά

Κλινικές δοκιμές (provings)

Περιγραφή της διαδικασίας χορήγησης ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε υγιείς εθελοντές και καταγραφή ενδεχόμενων συμπτωμάτων.

Πρακτική

Λήψη ζωντανού ιστορικού (live case) από εκπαιδευτές με έμφαση σε αυτή καθ’ αυτή τη λήψη. Λήψη ιστορικού (live και video cases) με έμφαση στις ‘υπογραμμίσεις’ των συμπτωμάτων. Λήψη ζωντανού ιστορικού από εκπαιδευτή με έμφαση στην ιεράρχηση των συμπτωμάτων που αξιολογούνται ως σημαντικά και στη μετάφραση των συμπτωμάτων σε γλώσσα repertory. Λήψη ζωντανού ιστορικού από σπουδαστές με επίβλεψη εκπαιδευτή. Παρουσίαση live και video cases, επακόλουθη συζήτηση και ανάλυση του ιστορικού για ανεύρεση του όμοιου φαρμάκου. Δεύτερη συνέντευξη (follow-up) ζωντανά στο αμφιθέατρο.

Χορήγηση γραπτών ιστορικών με την μορφή ασκήσεων στο σπίτι. Θεωρητικές και πρακτικές ασκήσεις για το σπίτι και ακολούθως σχετική συζήτηση στο μάθημα. Λήψη ιστορικών από τους σπουδαστές και συζήτηση αυτών με τους επιβλέποντες. Παρακολούθηση Ομοιοπαθητικής πράξης σε ιατρεία. Εφαρμοσμένη έρευνα κατά ομάδες.

 

Βιβλιογραφία

Πέραν από τα δύο συγγράμματα που έχει εκδώσει η ίδια η εταιρεία και θεωρούνται απαραίτητο βοήθημα για τον σπουδαστή, η γνωριμία με την Ομοιοπαθητική, κρίνεται σκόπιμο να αρχίσει, μέσα από τα ακόλουθα κλασσικά συγγράμματα:

 • Lectures on Homeopathic Materia Medica του J.T. Kent (υπάρχει και στα Ελληνικά).
 • Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica & Repertory του W. Boericke.
 • Repertory of the Homeopathic Materia Medica του J.T. Kent, ή
 • Synthesis Repertory (editor Fr. Shroyens).
  Σχετικά με το Repertory χρήσιμο μπορεί να φανεί το:
  Λεξικό για τη χρήση του Synthesis Repertory, του Π. Γαρζώνη, Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.
 • Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης του S. Hahnemann, (υπάρχει και στα ελληνικά, σε μετάφραση Γ. Παπαφιλίπου, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος ή Ν. Τσιβούλη, Εκδόσεις Αρχιπέλαγος).
  Στα αγγλικά εγκυρότερη θεωρείται μια νέα σχετικά μετάφραση της Wenda O Reilly (Organon of the Medical Art).
 • Διαλέξεις πάνω στη φιλοσοφία της Ομοιοπαθητικής του J.T. Kent σε μετάφραση Αρ. Τσαμασλίδη.

Στη συνέχεια και ανάλογα με τις ανάγκες του, ο σπουδαστής μπορεί να ρωτήσει τους εκπαιδευτές/επιβλέποντες για περαιτέρω βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στα αγγλικά (αλλά και σε άλλες γλώσσες) υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, τα συγγράμματα στα ελληνικά είναι λιγότερα.

Πρέπει να Γνωρίζεις

Logo

Η ΕΕΟΙΣ είναι εταιρεία εξειδικευμένη και πιστοποιημένη στην παροχή Ομοιοπαθητικής ιατρικής εκπαίδευσης και λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σπουδαστών σχολές Ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώστε

photo apo mathimataΈναρξη μαθημάτων: ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 13 & 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, -"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ"- στον φιλόξενο χώρο του Ξενοδοχείου ΠΑΡΘΕΝΩΝ, Μακρή 6, (Έναντι Μουσείου Ακροπόλεως) και με την Είσοδο Ελεύθερη.

Κράτα το

Θα μας Βρείτε

• Μαθήματα
• Ομοιοπαθητικοί Διάλογοι

Ξενοδοχείο ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Μακρή 6 (Έναντι Μουσείου Ακροπόλεως) - πλησίον Μετρό 'Ακρόπολη'.

Τηλ.: 210 7222284 | 693 2981719

Email: info@homeopathyingreece.gr