Επιστημονικότητα

Αν και το θεραπευτικό σύστημα της Ομοιοπαθητικής εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και δύο αιώνες, κατά καιρούς, αναφύονται ερωτήματα σε σχέση με την επιστημονικότητά της.

Να τι απαντούμε λοιπόν, σε όσους αμφιβάλλουν αν:

Η Ομοιοπαθητική είναι επιστήμη
Επιστήμονες υψηλού κύρους, σε πανεπιστήμια που χαίρουν ιδιαίτερης αναγνώρισης, ερευνητικά ιδρύματα και νοσοκομεία ανά τον κόσμο διεξάγουν έρευνες σχετικές με την Ομοιοπαθητική: υψηλής ποιότητας βασική έρευνα, κλινική έρευνα και κτηνιατρική έρευνα και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και στην έρευνα των χημικών φαρμάκων και των λοιπών ιατρικών παρεμβάσεων, αναφέρουν θετικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται σε έγκριτα (peer-reviewed) επιστημονικά περιοδικά. Έτσι, αν και η έρευνα στο πεδίο της Ομοιοπαθητικής είναι σημαντικά υποχρηματοδοτούμενη συγκριτικά με τη συμβατική ιατρική, ο αριθμός των καλώς εργασιών και των αντίστοιχων δημοσιεύσεων συνεχώς αυξάνει. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργεί και σημαντικές ερευνητικές ομάδες διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της Ομοιοπαθητικής και δραστικότητας των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα στην Ομοιοπαθητική επισκέψου την ιστοσελίδα του Homeopathy Research Institute.
Η Ομοιοπαθητική είναι τεκμηριωμένη (evidence based) με έρευνες
Για την επιστημονική τεκμηρίωση της Ομοιοπαθητικής ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία με αυτήν των ερευνών με ‘χημικά’ φάρμακα. Όσον αφορά τη βασική έρευνα στην Ομοιοπαθητική (για τη δραστικότητα των υπεραραιωμένων ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε κυτταροκαλλιέργειες, σε ζώα κλπ) είναι υψηλότατου επιπέδου τεκμηρίωσης (σε πολλές περιπτώσεις Ια). Όσον αφορά την κλινική έρευνα, τα τελευταία έτη η Ομοιοπαθητική έχει να επιδείξει σημαντικές μελέτες:
 1. Μεγάλο αριθμό κλινικών περιπτώσεων (clinical cases). Αν και οι κλινικές περιπτώσεις κρίνονται ως χαμηλού επιπέδου τεκμήρια, όταν πρόκειται για κλινικές περιπτώσεις βελτίωσης ή θεραπείας νοσημάτων, τα οποία θεωρούνται ως ‘αθεράπευτα’ από τη συμβατική ιατρική (πχ νευρολογικές καταστάσεις), το επίπεδο τεκμηρίωσης αυξάνει.
 2. Υψηλού επιπέδου τεκμηρίωσης (δηλαδή μεταναλύσεις και τυχαιποιημένες RCT μελέτες). Ακολουθούν μερικά παραδείγματα μελετών με θετικά για την Ομοιοπαθητική αποτελέσματα:
  • Εξατομικευμένη ομοιοπαθητική θεραπεία της διάρροιας σε παιδιά. (Μια μετα-ανάλυση τριών ελεγχόμενων με placebo τυχαιοποημένων ερευνών από τους Jacobs και συνεργάτες που έδειξε ότι η ομοιοπαθητική θεραπεία μείωσε τη διάρκεια της διάρροιας (p=0.008)).
  • Eξατομικευμένη ομοιοπαθητική θεραπεία για μέση ωτίτιδα σε παιδιά.
  • Η χρήση του ομοιοπαθητικού Galphimia glauca σε αλλεργική ρινίτιδα.
  • Η χρήση του Pollen 30c για αλλεργική ρινίτιδα.
  • Η χρήση του ομοιοπαθητικού Oscillococcinum στη θεραπεία της γρίππης (όπου φάνηκε ότι ήταν αποτελεσματικό στη θεραπεία αλλά όχι στην πρόληψη της).
  • Το complex ομοιοπαθητικό Vertigoheel σε ίλιγγο.
 3. Mελέτες κόστους-οφέλους που έχουν διεξαχθεί κυρίως από ασφαλιστικές και κρατικούς οργανισμούς (κυρίως στην Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία) και έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής είναι τέτοια που αξίζει να αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό (δημόσιο ή ιδιωτικό) σύστημα. Στην πραγματικότητα, η ωφέλεια είναι ακόμα μεγαλύτερη από τη μετρήσιμη, καθώς με την Ομοιοπαθητική δε βελτιώνεται μόνο το μετρούμενο κάθε φορά σύμπτωμα (πχ διάρροια) αλλά υπάρχουν λοιπές ‘ωφέλιμες παρενέργειες’ (πχ μαζί με τις διάρροιες υποχώρησε και κάποιο άλλο σύμπτωμα πχ η κεφαλαλγία) και συνολική βελτίωση του οργανισμού, η οποία δε λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλινική έρευνα μπορεί κανείς να βρει στο Homeopathy Research Institute και στην ιστοσελίδα της ECH ενώ στην ιστοσελίδα της British Homeopathic Association μπορεί κανείς να βρει τον κατάλογο των παθήσεων, για τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένο όφελος από τη χρήση της Ομοιοπαθητικής.
Η Ομοιοπαθητική είναι εξίσου τεκμηριωμένη με την συμβατική ιατρική
Ως το 2014, 189 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες για 100 διαφορετικές παθήσεις είχαν δημοσιευτεί σε peer-reviewed επιστημονικά περιοδικά. Από τις 104, στις οποίες υπήρχε σύγκριση με εικονικό φάρμακο (placebo), 41% είχαν θετικά για την Ομοιοπαθητική αποτελέσματα, 5% αρνητικά ενώ το 56% αυτών δεν κατέληξε σε οριστικά συμπεράσματα. Τα ποσοστά αυτά είναι συγκρίσιμα με αυτά που αφορούσαν σε μελέτες με συμβατικά φάρμακα. Κατά την ανασκόπηση αντίστοιχα, 1016 τυχαιοποιημένων μελετών με συμβατικά φάρμακα, 44% κατέληξαν σε θετικά ευρήματα (δηλαδή, στο ότι οι θεραπείες ήταν επωφελείς), 7% σε αρνητικά ενώ 49% δεν μπόρεσαν να αποφανθούν οριστικά. Τα ποσοστά είναι τα ίδια, οπότε η Ομοιοπαθητική ποσοστιαία δεν υπολείπεται σε τεκμηρίωση. Yπολείπεται μόνο σε αριθμό δημοσιευμένων ερευνών (πράγμα εύλογο αφού αποτελεί νέο πεδίο έρευνας και μάλιστα υποχρηματοδοτούμενο). Οπότε, ο ισχυρισμός ορισμένων ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση της είναι αβάσιμος. Πάντως, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες στον τομέα της Ομοιοπαθητικής και ζητείται και η ανάλογη χρηματοδότηση αυτών.
Η ‘αρχή των ομοίων’ και η ‘αρχή της ελάχιστης δόσης’ είναι επιστημονική
Σε όσους θεωρούν ότι η αρχή αυτή δεν έχει επιστημονική βάση τους απαντάμε ότι πρόκειται για το γνωστό στη Φαρμακολογία φαινόμενο της όρμησης (ή νόμο Arndt-Schultz) όπου μια ουσία παρουσιάζει άλλη συμπεριφορά μέσα σε ένα κύτταρο ή έναν οργανισμό όταν χορηγηθεί σε μεγάλη και άλλη όταν χορηγηθεί σε μικρή (ή απειρομικρή) δόση. Με πολλαπλές άλλωστε μελέτες έχει διαπιστωθεί και το φαινόμενο της μετα-πόνησης ή post-conditioning (σε αντιδιαστολή με τη γνωστή προ-πόνηση, preconditioning), κατά το οποίο αφού δοθεί ένα παθογόνο ερέθισμα σε ένα κύτταρο ή ένα οργανισμό, το ίδιο ερέθισμα επαναχορηγούμενο σε απειρομικρή δόση μπορεί να επιφέρει αποκατάσταση. Για παράδειγμα, χορηγείται σε κυτταροκαλλιέργειες που προηγουμένως είχαν δηλητηριαστεί με αρσενικό, ομοιοπαθητική τώρα δόση αρσενικού και το δηλητηριώδες στοιχείο αρχίζει και αποβάλλεται από τις κυτταροκαλλιέργειες, οι οποίες αναρρώνουν. Επομένως, η αρχή των ομοίων και η αρχή της ελάχιστης δόσης είναι ολωσδιόλου επιστημονικές.
Το ομοιοπαθητικό φάρμακο διαφέρει από το νερό
Τα πειράματα σχετικά με το ότι το ομοιοπαθητικό φάρμακο, παρότι είναι υπερ-αραιωμένο -τόσο που μπορεί να μην περιέχει καν μόριο της αρχικής ουσίας- παρουσιάζει ηλεκτρο-φυσικές ιδιότητες που ομοιάζουν στο αρχικό διάλυμα από το οποίο προήλθε και όχι σε νερό. Η σχετική βασική έρευνα είναι επιπέδου τεκμηρίωσης Ια, δηλαδή η υψηλότατη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για τα παραπάνω. Οι έρευνες αυτές είναι πολλαπλές, προέρχονται από διαφορετικούς μελετητές και έχουν επαναληφθεί ικανοποιητικά. Σχετικά με τα υπεραραιωμένα διαλύματα, ο βραβευμένος με Nobel (για την έρευνά του σχετικά με τον ιό HIV) Luc Montagnieu δήλωσε: «οι υψηλές αραιώσεις μιας ουσίας δεν είναι τίποτε. Είναι δομές νερού που μιμούνται τα αρχικά μόρια.»
Η Ομοιοπαθητική διαφέρει από το placebo
Αν κάποιοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, εικάζοντας εσφαλμένα ότι το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι ‘απλώς νεράκι’, διαβάζοντας την αμέσως προηγούμενη παράγραφο θα διαλύσουν αυτήν τους την πλάνη. Η Ομοιοπαθητική υπερβαίνει τη δράση του placebo όπως αποδεικνύεται από την δραστικότητά της α) σε παιδιά, σε κατασταλμένους ανθρώπους σε μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και σε ζώα, β) σε κυτταροκαλλιέργειες, φυτά και ζώα (δραστικότητα μετρήσιμη στα πειράματα στο εργαστήριο) και γ) σε ανθρώπους, όπως καταγράφεται σε υψηλής ποιότητας κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με placebo δ) μέσα από την καθημερινή μαρτυρία γιατρών και ασθενών.
Το μη απολύτως αποσαφηνισμένο του μηχανισμού δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων δεν εμποδίζει την δραστικότητά τους
Το να γνωρίζουμε τον μηχανισμό δράσης ενός φαρμάκου ποτέ δεν υπήρξε (φαρμακολογικό) προαπαιτούμενο για την χρήση του. Ο μηχανισμός δράσης της γνωστής σε όλους μας ασπιρίνης, ενός από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα φάρμακα παγκοσμίως, ανακαλύφθηκε μόλις το 1971. Επί εβδομήντα λοιπόν χρόνια χρησιμοποιούσαμε την ασπιρίνη χωρίς να ξέρουμε πως δρα. Ακόμα και σήμερα, πολλά από τα φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα δεν έχουν απόλυτα αποσαφηνισμένο μηχανισμό δράσης, ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τη χρήση τους.
Παρόμοια και τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, έχουν μια μακρά παράδοση χρήσης που μας οδήγησε σε μία κλινική κατανόηση του τί κάνουν -το πλέον σημαντικό για τους γιατρούς που τα χορηγούν και τους ασθενείς που τα λαμβάνουν-. Το θεωρητικό ερώτημα πώς το κάνουν, αφορά μόνο τους επιστήμονες-ερευνητές. Καθώς πολλοί ερευνητές ανά τον κόσμο ασχολούνται με αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, μεγάλη πρόοδος έχει ήδη σημειωθεί, ειδικά μετά την ανακάλυψη των νανοδομών και ‘τομέων συνοχής νερού’ (coherence domains).

Πρέπει να Γνωρίζεις

Logo

Η ΕΕΟΙΣ είναι εταιρεία εξειδικευμένη και πιστοποιημένη στην παροχή Ομοιοπαθητικής ιατρικής εκπαίδευσης και λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες σε αριθμό σπουδαστών σχολές Ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώστε

photo apo mathimataΈναρξη μαθημάτων: ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 13 & 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, -"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ"- στον φιλόξενο χώρο του Ξενοδοχείου ΠΑΡΘΕΝΩΝ, Μακρή 6, (Έναντι Μουσείου Ακροπόλεως) και με την Είσοδο Ελεύθερη.

Κράτα το

Θα μας Βρείτε

• Μαθήματα
• Ομοιοπαθητικοί Διάλογοι

Ξενοδοχείο ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Μακρή 6 (Έναντι Μουσείου Ακροπόλεως) - πλησίον Μετρό 'Ακρόπολη'.

Τηλ.: 210 7222284 | 693 2981719

Email: info@homeopathyingreece.gr